Noderīgi

Kā kļūt par mednieku

Kā kļūt par medību vadītāju

Ar kādām izmaksām jārēķinās, lai kļūtu par mednieku

 

Lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenu, Jums vajadzēs iepazīties ar sekojošiem Likumiem un Ministru kabineta noteikumiem:

Šautuves treniņiem

Eksāmenam izmantojamā literatūra

Šķirnes medību suņi

Pēdas

Medību infrastruktūras rokasgrāmata

Latvijas mednieku ētikas kodekss

 

VMD kontakti

Pirmās palīdzības kursi

Valsts policijas Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs

 

Medību tiesību nodošanas līguma paraugs

Medību pārskats (1.pielikums)

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls (2.pielikums)

Informācija par izlietotajām medību atļaujām (3.pielikums)

Akts par vilka-lūša nomedīšanu (4.pielikums)

 

Mednieka sezonas kartes saņemšana

ĢIS - Ģeogrāfiskā informācijas sistēma - Piekļuve VMD Meža valsts reģistra informācijai

LVM GEO Mobile - mobilā aplikācija medniekiem

 

Publisko ezeru un upju saraksts

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpētes anketa

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpētes anketas aizpildīšanas instrukcija